In tờ rơi

Ngày nay, Công nghệ in offset tờ rơi hay in tờ rơi bằng máy in offset cho đặt in tờ rơi số lượng lớn, trong khi đó, in tờ rơi bằng máy in phun dành cho đặt in tờ rơi số lượng ít.

 

Sử dụng máy in nào để in tờ rơi cho hiệu quả về chi phí và chất lượng thành phẩm tờ rơi khi sử dụng? Trả lời câu hỏi này khi cùng tìm hiểu về 2 công nghệ in tờ rơi phổ biến hiện nay:

1. In tờ rơi bằng máy in offset

Về chi phí: In tờ rơi offset - in tờ rơi số lượng càng nhiều, giá thành trên một tờ rơi sẽ càng rẻ. Đồng nghĩa, đặt in số lượng càng ít, giá thành trên mỗi tờ rơi càng cao.

Số lượng đặt in tối thiểu: Đặt in từ 500 – 1000 – 2000 – 5000 – 10.000… tờ rơi trở lên, dựa trên tiêu chí: số lượng đặt in tờ rơi, tờ gấp càng nhiều, giá in trên từng tờ rơi, tờ gấp càng giảm.

Chất lượng: màu sắc chính xác đến 90% so với mẫu thiết kế; tờ rơi thành phẩm chất lượng đồng đều.

Thời gian có hàng: trung bình có hàng từ 2 - 3 ngày, số lượng in càng lớn thì lâu hơn, khoảng 5 - 7 ngày.

Gia công: đầy đủ các loại hình gia công như cán màng, cắt, cấn, bế, phủ UV,...

Một đơn hàng in tờ rơi offset số lượng lớn

 

2. In tờ rơi bằng máy in phun

Về chi phí: In tờ rơi bằng máy in phun - in số 

Số lượng đặt in tối thiểu: In tờ rơi số lượng ít, dưới 200 tờ.

Chất lượng: màu sắc chỉnh xác khoảng 80% so với mẫu thiết kế, độ đồng đều không cao

Thời gian có hàng: lấy ngay, trong ngày hoặc hôm nay đặt mai có hàng.

Gia công: không gia công cho tờ rơi in bằng máy in phun.

Vậy nếu bạn muốn đặt in ở khoảng giữa từ 200 - 500 tờ thì sao? Bạn có thể tùy chọn:

  • In tờ rơi bằng máy in phun: giá tiền sẽ cao hơn
  • In ghép bài offset tờ r

3. In tờ rơi bằng máy in lazer tại các cơ sở PHOTOCOPY

Gía thành hợp lý

giảm thời gian giao hàng

Nhanh chóng - đảm bảo chất lượng khi cần số lượng nhiều